Home

Magyar családnevek szótára

Elkészült a magyar családnevek szótára » Múlt-kor

Elkészült a magyar családnevek szótára. 2010. április 14. 10:21 MTI. Családnevek enciklopédiájával rukkolt elő a Tinta Könyvkiadó. A könyvből a névmagyarosítások kapcsán kiderült: a Horváthok, Tóthok, Némethek lehetnek akár tősgyökeres magyarok is, és egyáltalán nem biztos, hogy a Nagy vezetéknevűek ősei jól. A magyar családnevek a 13-14. században alakultak ki. Többségük személynévből, helynévből, foglalkozásnévből, nemzetiségnévből vagy tulajdonságból ered. Az alábbi lista a 100 leggyakoribb családnevet mutatja KÁZMÉR MIKLÓS: Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Budapest, 1993. Magyar Nyelvtudományi Társaság. (1172 lap). A tulajdonnevek kutatása mindig erős oldala volt nyelvtudományunknak. Ennek okai közt - az egyéb nyelvészeti kérdésektől eltérően - gyakran érzelmi indítékok is szerepet játszottak Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993. 1172 1 Magyar nyelvű etimológiai szótárak. Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. 2. kiadás. Budapest: Trezor. 1994. ISBN 963-7685-41-3 ; Közel 4000 magyar szó eredetét kutatja fel és mutatja be szakszerűen, ugyanakkor az átlagos műveltségű, nem szakember használó számára is érthetően, követhetően

Leggyakoribb magyar családnevek listája - Wikipédi

RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA. 2017. november 28. kedd NÉVKUTATÁS Nincs hozzászólás (Last Updated On: 2017. december 6. szerda) ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 2009. rmcsnmsz . RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA (*.pdf Jelen munka a Régi magyar családnevek szótárának sajátos feldolgozása: címszóként feltüntetett családnévadatainak 'a tergo' rendszerű közreadása. Az önálló címszók esetében ezt egészíti ki a névadás feltehető motivációjának, azaz szemléleti alapjának megadása, valamint az első előfordulás évszáma A magyar nyelv értelmező szótára. 1959 és 1962 között jelent meg, 7 kötetből áll. Magyar értelmező kéziszótár. 1972-ben jelent meg, Az előbbinél gazdagabb szókinccsel rendelkezik (70000 címszó) A 2003-ban átdolgozott kiadásban már 75000 címszót találunk. Magyar tájszótá Családnevek lista: Családfa választás: Összes családfa: Nyelvek : Deutsch: English: Slovenčina : Családfa > Családnevek /familiae. Magyar Családtörténet-kutató Egyesület Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21. @ Adatvédelmi szabályzat - Oldaltérkép.

Ismertetések 4. - unideb.h

A régi magyar családnevek névvégmutató szótára szerint a Bunkó név 1655-től adatolt, és egyéni tulajdonságra utaló családnévként határozza meg, de itt, alcsoportja szerint a külső testi-fizikai jellemzőre utalóként tüntetik fel, s nem belső tulajdonság által motiváltként, -mint ahogy én vártam volna Ennek kézenfekvő alapjául Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára című, a történeti magyar - magyar nyelvi eredetű, természetes keletkezésű - családnévanyagot jól reprezentáló munkája (a továbbiakban: CsnSz., 1993) kínálkozott. Amikor a családnévvég-mutató szótár készítésének gondolata. (A korábbi A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára még ismeretlen eredetűnek mondja a szót.) Az elsődleges '(köles)korpa, dara' értelmet alapul véve előállt az Ondó családnév egyik lehetséges etimológiája, ugyanis más malmi (mellék)termékekből is lettek családnevek, mint pl. Dara , Korpa , Liszt , Pelyva

Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII

 1. A magyar családnevek között találunk teljes alakú utóneveket (Pál, György, Tamás), de leggyakrabban a név becealakja válik családnévvé: Palkó, Pósa, Györke, Györkös, Tankó, Tancs. Az ilyen eredetű családnevek a magyarban főleg a székelyeknél gyakoriak
 2. d a helynevek,
 3. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára, CsnSz. Bővebb ismertetés: A szótár jellege: családnévtörténeti adattár, illetőleg etimológiai szótár. A szótár célja: a XIV-XVII. századi, tehát a legrégebbi, majd teljesen megszilárdult, magyar eredetű, illetőleg a magyarból is származtatható családnevek.
 4. őség: szerkesztő közreműködő besorolási neve: Farkas közreműködő utóneve(i): Tamá
 5. A Régi magyar családnevek szótára Sövény nevet nem ismer, csak Sövényfalvit és Sövényházit, tehát a Sövény valóban jó eséllyel valamelyiknek a rövidülése (persze lehet névmagyarosítás stb. eredménye is)
 6. Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Megvan nekem. Olvastam. magyar eredetű családneveknek viszonylagos teljességre törekvő adattárát mutatná be, hiányzik lexikográfiánkból. Szótáram ezt a hiányt kívánja pótolni..

Etimológiai szótár - Wikipédi

A kutatás megcélzott eredménye a magyarországi családnévanyag legfontosabb részlegét, a természetes keletkezésű történeti magyar családnevek állományát a tergo formában feldolgozó szótár elkészítése. Ennek anyaga Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század című, szakmailag jól megalapozott, gazdag és reprezentatív értékű művén. A XIV—XVII. század magyar családnevei Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV—XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest 1993. 1172 lap. A magyar névtudomány gazdag az olyan jellegű tanulmányokban, amelyek egyes vagy egynéhány magyar eredetű családnevet vizsgálnak, több 29 Foglalkozást rejtő családnevek Zentán IRODALOM Czuczor Gergely Fogarasi János 1867 A magyar nyelv szótára I IV. Pest. B. Gergely Piroska 1981 A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata. Nyelvtudományi Értekezések 108. Budapest. Dobos János 2007 A középkor ( ) Its source is the work of Miklós Kázmér, Régi magyar családnevek szótára which represents this stock quite well. In the a tergo dictionary the whole of the surnames of its source (9800 different surnames + their variations) and their key datas (year of first appearance, motivations of the surname) will be incorporated A Kovács, Kováts vagy Kovách régi magyar családnév.Eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése: patkókat és vasalásokat készítő fémfeldolgozó, olykor állatgyógyítással is foglalkozó mesterember.Hasonló családnevek: Vas, Vasas, Verő. 2016-ban a második leggyakoribb családnév volt Magyarországon. 213 304 személy viselte ezt a nevet

Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára

Régi magyar családnevek szótára Kázmér Miklós. 4 Kázmér Miklós - Régi magyar családnevek szótára. Egyrészt szótáraink közül ebben az idõszakban jelentek meg A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, A magyar szókészlet finnugor elemei, a Földrajzi nevek etimológiai szótára (már négy kiadást megért), az Erdélyi magyar szótörténeti tár, a Régi magyar családnevek szótára Elkészült a magyar családnevek szótára » Múlt-kor történelmi . Angol-Magyar Online Szótár ; A magyar nyelvű Warframe enciklopédián, amit bárki szerkeszthet! Szerkesztési segédlet • Wiki Discord A játék még hivatalosan nem jelent meg magyarul, az itt olvashat ; Magyar céginformáció ; Nincs edzettebb a magyar autósnál An a tergo dictionary of Hungarian family names, with an English introduction and categorization. The corpus is based on a well-founded and rich collection of 14,101 different historical Hungarian family names, originally published in Mikló

Ezt látszik igazolni Kázmér Miklós nagyszerû könyve a Régi magyar családnevek szótára, melynek 272. oldalán többek között ez olvasható: < csütörtöki ~ csötörtöki < Csütörtök hn. (Pozsony m.) + -i mn.-képzõ. M: birtok, lakó-v. szárm. hely Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1993. Kniezsa István: A magyar és a szlovák családnevek rendszere. In: Kniezsa István: Helynév- és családnév-vizsgálatok, pp. 255-349. Kisebbségkutatás Könyvek A magyar névtan egyik legnagyobb összegző műve Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára: XIV-XVII. század c. műve. Az ehhez külön készített névvégmutató segédlet rendszerezése szerint a magyar családnevek motivációs rétegei a gyakoriságuk szerint az alábbiak: 1. hellyel való kapcsolatra utaló (47,6%), 2. Magyar eredetű keresztnevek gyűjteménye névnapokkal és jelentésekkel. Az Atilla férfinév az Edil, Etel, Etele hun, ómagyar szavak módosulása. Innen az Etelköz. Régen a legfőbb érték a víz volt

Mindezt Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára című könyvéből okoskodtam ki.(Megjelent 1993-ban.) Ennél régebbi előfordulása a névnek 1469-ben (Szlavóniában) Ugyaniis a név a következőképpen alakult:a Hippolyt latin (eredetileg görög) eredetű névből lett Ipolt majd Ipót majd Ipold Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg. Névtani Értesítő [1087]. A tétel áttekintő adata

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára [Magyar

RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK SZÓTÁRA, XIV-XVII. század Szerző: Kázmér Miklós Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993 Jó állapotú használt könyv A régi magyar családnevek név végmutató szótára szerint a Szekér családnév a társadalmi szerepre, helyzetre utaló családnevek közül a tevékenységre utaló családnevek közé tartozik, A név első előfordulásának évszáma 1453. év, amely nem tekinthető feltétlenül az adott (család) név legkorábbi adatának Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. százada Kiadás: Budapest, 1993. Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság. Kategóriák: Genealogia. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára - XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1993. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Második, javított és bővített kiadás. Budapest, 1988

Az egynyelvű szótárak - Nyelvtan kidolgozott érettségi

Régikönyvek, Kázmér Miklós - Régi magyar családnevek szótára - XIV-XVII. század Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében Régi családnevek. Megosztás Megosztás Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII század. Zsidó munkaszolgálatosok csatlakoznak hozzám, akiket fegyverrel ellátva célunk, hogy bevárjuk a támadó oroszokat, s hozzájuk csatlakozunk nominative. családnév. családnevek. accusative. családnevet. hu Az zsidó családnév

magyar családnevek eredete. magyar nevek eredete és jelentése. magyar családnevek listája. magyar családnevek szótára. 2014. aug. 9. 06:25. Hasznos számodra ez a válasz?. 5/10 4) FARKAS TAMÁS ‒ F. LÁNCZ ÉVA ANNA (szerk.), Régi magyar családnevek névvégmutató szótára (XIV‒XVII. század). Budapest, 2009. 8, 9. 5) FARKAS. Könyv: Régi magyar családnevek szótára - XIV-XVII. század - Kázmér Miklós, K. Sal Éva, Mollay Károly | A nemzetközi lexikográfiában a neveknek, ezen belül a.. Kázmér Miklós tollából jelent meg korábban a Régi magyar családnevek szótára, de az csak a 16-17. századi nevekkel foglalkozik. Ez annál is furcsább, mert a keresztnevekkel számos könyv foglalkozik, sőt, most is jó néhány keresztneves könyv kapható a könyvesboltokban Magyar családtörténet Régi magyar családnevek szótára A család- és a keresztnév sorrendje Vezetéknév . Nevek külföldön. 20.000 Names.

MACSE Családnevek

 1. KÁZMÉR MIKLÓS Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. műtárgyfigyelő erre a kifejezésre. Bp. 1993. Magy. Nyelvtud. Társ. 1172 p. Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval, jó állapotú. Archív tétel - A műtárgy már nem megvásárolhat.
 2. VégSz. Papp Ferenc (szerk.) A magyar nyelv szóvégmutató szótára RagSz. Elekfi László Magyar ragozási szótár CsnSz. Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára SzinSz. O. Nagy - Ruzsiczky Magyar szinonimaszótár BüssSz, BTsz Várkonyi Imre Büssüi tájszótár DCSz. Kálnási Árpád Debreceni cívis szótár ErdTsz
 3. Miklós Régi magyar családnevek szótára című, a történeti magyar - magyar nyelvi eredetű, természetes keletkezésű - családnévanyagot jól reprezentáló munkája (a továbbiakban: CsnSz., 1993, 1172 lap) kínálkozott. Amikor a családnévvég-mutató szótár készítésének gondolata 2006-ban pályázatt
 4. Régi magyar családnevek szótára, XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 1993. 958-959. Matrikula 4 itt szolgáló lelkészek névsora Szenterzsébeten az anyakönyvezés 1763-ben kezdődött, az anyakönyveket a lelkész készítet- te. Az anyakönyvek alapján számos következtetést lehet levonni..
 5. Vele történt meg, hogy amikor még nem volt magyar szótára, felkereste Móriczot, hogy tisztázza vele az AZUNY tartományban sűrűn előforduló BALIN és BALHUG neveket, vajon az ősmagyar nevek közé kell-e sorolni ezeket. Móricz nagy örömmel közölte vele, hogy ezek a BÁLINT és a BALOGH családnevek megfelelői
 6. t a Lapos, Lapus, Lapws családnevek közé tartozót. Így pl.
 7. den valószínűség szerint egy magyar étel. A nyugati konyhák szinte

030838: szóvégzõdésszótár magyar nyelv 14-17 sz Jelen munka a Régi magyar családnevek szótárának sajátos feldolgozása címszóként feltüntetett családnévadatainak 030838: szótára forrás MEK szerző dátum 2010 12 01 Régi magyar családnevek névvégmutató szótára XIV-XVII század szerkesztõ Farka A szótár célja: a XIV-XVII. századi, tehát a legrégibb, majd teljesen megszilárdult, magyar eredetű, illetőleg a magyarból is származtatható családnevek számbavétele Moldvától Felsőőrsig, Szlavóniától Sáros megyéig; az összegyűjtött családnevek magyar eredetének igazolása: magyar köznévi, vagy tulajdonnévi (személynévi vagy helynévi) előzményeik. Ennek anyaga Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század című, szakmailag jól megalapozott, gazdag és reprezentatív értékű művén (Budapest, 1993, 1172 lap) alapul. 14 101 magyar nyelvi eredetű, illetve magyarból is származtatható családnevet tartalmaz, a történeti Magyarország egészéről és a. A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről

A Magyar igei szerkezetek - A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült, 2200 ige 6200 sz... Előjegyzem 15 pon Családnevek enciklopédiája www.dunatv.hu, 2010-04-15, Bártfai László Elkészült a magyar családnevek szótára MÚLT-KOR, 2010-04-14, MTI Őseinkről mesélnek a családnevek hirado.hu, 2010-04-13, MTI/hirado.hu Beszédes családnevek Monitor Magazin, 2010-04-13, MTI Nomen est omen Magyar Demokrata (57. oldal), 2010-04-07, B A debreceni Magyar Népnyelvkutató Intézet évkönyve. Szerkesztette: Bárczi Géza. Debrecen, 1943-46 RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK SZÓTÁRA. XIV-XVII. század. Szerző: Kázmér Miklós. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993. A »falu« a magyar helynevekben (dedikált), Magyar nyelvjárási olvasókönyv Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében

Nagyobb lélegzetű, mérvadó munka is csak néhány van: Iorgu Iordan akadémikus Dicţionar al numelor de familie româneşti (A román családnevek szótára) című, Bukarestben 1983-ban kiadott, a magyar etimológiájú családnevek vonatkozásában fenntartásokkal használandó könyve, N. A. Constantinescu: Dicţionar onomastic. családnevek újabb kori névélettanára is ható jellemzővé a magyar névtörténetben. Egy idegen nyelvi morfológiai típus, az -ics (-ovics, -evics) végű családnevek vizsgá-lata. Ez a jellegzetesen idegen eredetű, illetve karakterű magyar családnevek történetébe a nevek a magyar nyelvközösségben is használatosak lettek, az asszimilációs fo-lyamatok révén pedig viselőik többsége maga is e nyelvközösség részévé vált. E családnevek jelentős része többé-kevésbé idomult a magyar nyelvhez, illetve a magyar eredetű családnevek szerkezeti, ejtés- és írásbeli mintáihoz. Ezt nevez A magyar nyelv szótára, I, 46. Az ilyféle melléknevek használata a XIV. századon innen mind gyérebbé vált, minthogy azok a családnevek feltűnése és általános elterjedése mellett fölöslegesekké lettek s részben az illetők maradékaira átszállva, maguk is vezetéknevekké változtak át, mint ez a gr. Forgács, Sós stb. A Régi Magyar Családnevek Szótára (RMCsSz.) alapján a következ ı névalakokat tartjuk számon (zárójelben az els ı szövegbeli felt őnés évszáma): Szarvas (1526), Szarvasdi (1515), Szarvasi (1522), Szarvaskendi (1554), Szarvask ıi (1556),.

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas utónevek jegyzék

O. Nagy Gábor-Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár, Budapest, 1978, 1980 stb. Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak, Budapest, 1998. A magyar nyelv szóvégmutató szótára (gyakorlatilag az értelmező szótár, csak a szavak végéről) Régi magyar családnevek szótára Szólás, közmondá Az egy családba tartozókat jelölő közös név; vezetéknév. A névmutatót a családnevek betűrendjében állítják össze. Egy szürke kabátos úr a. Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája (Kalcsó Gyula). Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2010. 552 oldal . A leggyakoribb magyar családnevek gyűjteménye . A Tinta Könyvkiadó A magyar nyelv kézikönyvei sorozat XVII. köteteként adta ki Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája című művét. A közelmúltban elhunyt szerző életművének valóságos koronája ez a hatalmas.

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára

RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA. Hochgeladen von Blanaru Amalia. 0 0 positive Bewertungen 0 0 negative Bewertungen. 170 Ansichten. 191 Seiten. Dokumentinformationen Klicken, um Dokumentinformationen aufzuklappen. Beschreibung: RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA. Datum des Uploads Magyar Nyelv - 93. évfolyam - 1997. 1. szám - Pusztai Ferenc: A lexikográfia helye és helyzete. 2. 1980-ban KÁROLY SÁNDOR a Magyar Szinonimaszótárral és a szinonimitással foglalkozó terjedelmes elemzését ezzel a mondattal kezdte: A magyar szótárirodalom­nak az utolsó húsz év kétségkívül egyik legvirágzóbb szakasza (MNy. 1980: 143)

Koraújkori nemesi genealógia MNL SzSzB megyei Levéltár

A Magyar igei szerkezetek - A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült, 2200 ige 6200 sz... 3 990 Ft Kosárb - Balassa József: A magyar nyelv szótára. 1940-ben jelenik meg, már nyelvhelyességi szempontokat is bevezet, pl. kerülendő x-nek az alkalmazása. - Országh László- Bárczi Géza: A magyar nyelv értelmező szótára. 1953-62-ig jelent meg, köznapi szókincset dolgoz fel, szak- és műszavakat használ, tájszavakban jelöli a. Családnevek enciklopédiája, A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kultur

Régi magyar családnevek szótára : XIV-XVII. század. [Miklós Kázmér] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in libraries near you. Kázmér M.: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. 500. [14] Deczi: bizonytalan olvasat [15] Szentkirály ebben az időszakban egyház-igazgatási beosztás szempontjából katolikus részről a Veszprémi Püspökség alá tartozott, református felekezete pedig a dunántúli egyházkerület, somogyi egyházmegyéjéhez Magyar Nyelv - 91. évfolyam - 1995. Felelős szerkesztő: BENKÖ LORÁND Szerkesztőbizottság: BÉKÉSI IMRE, KISS JENŐ, KISS LAJOS, KIEFER FERENC, MEZŐ ANDRÁS, PUSZTAI FERENC, SEBESTYÉN ÁRPÁD, SZATHMÁRI ISTVÁN Szerkesztő: JUHÁSZ DEZSŐ TARTALOM Kiss Jenő: A regionális köznyelviség mint kutatási probléma 1 Wolfgang Schlachter: Egy jelentés nélküli szó a magyarban. Fontosabb magyar nyelvészeti szótárak és kézikönyvek * Tájékoztató jellegű lista. A szótárakat tematikus rendben, illetve időrend szerint közöljük. A szögletes zárójelben, szürke háttérrel közölt adatok kiegészítő információk, nem részei a bibliográfiai leírásnak. További adatokra és szótárakra lásd a Magyar Nyelv folyóirat szótárlistáját (www.c3.hu. Elkészült a magyar családnevek szótára » Múlt-kor . ok és még sorolhatnám mennyi puccos, nem magyar eredetű keresztnévre hallgató gyerekek fordul meg szülei után a hívó szóra. De vajon van értelme idegen keresztnevet adni az újszülötteknek? Talán különlegesebb egyéniségekké fejlődnek

RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRAA magyar papírhasználat évszázadai » Múlt-kor történelmiDrcsaládnév szótárSummum bonum & Maimiaú Kultműhely - Kultgondoló - EgyA nevek szemiotikája · Benyovszky Krisztián – Bauko JánosÉva · Majtényi Zoltán (szerkKELETI KAPU - Török eredetű szavak a magyar névanyagbanRadixFórum :: Helyek :: cachtice

Eddigi díjazottak | Magyar Örökség Díj A fejléc megfelelő mezőjére kattintva az adott szempont szerint rendezhetők a díjazottak. A díjazott keresztnevére kattintva a személyről az Interneten Egy filléres trükkel többet nem párásodik be a szemüveged. Szarvas Gábor-Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig I-III, Budapest, 1890-1893. (NySz.) Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára I-II, Budapest, 1902-1908. (NyÚSz.) Ittzés Nóra főszerk.: A magyar nyelv nagyszótára I-II, Budapest, 2006. Nyelvészeti sorozato Toggle navigation A magyar nyelv szótára. ú. m. a családnevek és keresztnevek osztálya. Aladár a magyar krónikákban Atila egyik fia a mongolban aldar am. dicsőség. Árpád szó hasonlókép tekinthető mongol eredetünek, mert e nyelvben arbid igető am. sokasodjál v. sokasodó Szintén a '90-es években keletkezett KÁZMÉR MIKLÓS Régi magyar családnevek szótára (1993) című kézikönyve, mely feldolgozó munkám másik fő forrásának tekinthető (ugyancsak később térek ki rá). 3. A magyar személynévadás történetét tárgyaló munkákban általában kétféle kö 2. N. FODOR JÁNOS, A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára (1401-1526). Magyar Névtani Értekezések 3. ISBN 978-963-284-145-8. ELTE BTK, Budapest, 2010. 330 lap (990716 karakter) Hivatkozás (3): • SLÍZ MARIANN, Személynevek a középkori Magyarországon. Attraktor, Máriabesnyő, 2011. 99

 • Ford focus üzemanyag szivattyú cseréje.
 • Paprikás chips házilag.
 • Valentino uomo parfüm.
 • Wordpress suli.
 • Zsidó jókívánság.
 • Cessna 172 műszerfal.
 • Kíméletlen bosszú teljes film.
 • Legnagyobb galaxis.
 • Legjobb babakönyvek.
 • Google csillagtérkép.
 • Betonkerítés telepítés ár.
 • Nagy átalakítás jelentkezés.
 • Közgazdaságtan fogalmak jegyzet.
 • Melyik windows 10 a legjobb.
 • Yamaha grizzly 700 fi.
 • Vb 2018 magyarország.
 • Michael polish jasper polish.
 • Muzix power bank 2600mah.
 • Pokember mese.
 • Marrakesh árak.
 • Legjobb babakönyvek.
 • Gyöngyvirág hagyma.
 • Karácsonyi szavak angolul.
 • Hidegallergia gyerekeknél.
 • A setét torony online videa.
 • Petició a gyűlölet ellen.
 • Camera raw használata.
 • Körtefa vízhajtás.
 • Small tattoo ideas.
 • Ty dolla $ign jailynn griffin.
 • Esküvőre ruha vendégként.
 • Póló nyomtatás gyergyószentmiklós.
 • Mi oldja a rágógumit.
 • Csúnya beszólások.
 • Színes ceruza készlet 48 db.
 • Üvegházhatás globális felmelegedés.
 • Nevis katalógus 2017.
 • Https://www.sonline.hu gyászhírek.
 • Fafajták wiki.
 • Dji spark buy.
 • Kourtney kardashian oktatás.